Adatvédelem

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője Cserháti Gabriella egyéni vállalkozó
(telephely: H-3300 Eger, Szent János u. 10.)

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-76640/2014.

Az alábbiakban Cserháti Gabriella egyéni vállalkozó adatkezelési elveiről olvashatsz

Kérem olvasd el nyugodt körülmények között az alábbiakat.

Cserháti Gabriella ev jogosult az adatkezelési elvek megváltoztatására, aminek esetén új adatkezelési elveket tölthet fel a honlapra. A honlap használatával elfogadod az adatkezelési elveket.

Ha ezekkel nem értesz egyet kérlek ne használd az oldalt.

Cserháti Gabriella ev. felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért.  A személyes adatok védelme kiemelten fontos számunkra. Ne felejtsd el azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem szavatolható.

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

A törvény értelmében az adatkezelés fogalma

Adatakezlésnek számít az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás

Valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Az adatkezelő megnevezése: Cserháti Gabriella egyéni vállalkozó

Az adatkezelő elérhetősége: a mioma.hu/impresszum oldalon megadottak alapján.

Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója: tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a.) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az adatkezelés meghatározása

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló Felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a honlapon történő vásárlás során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: vezeték- és keresztnév, postacím, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév. Felhasználó ezen túl nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat.
Az általad megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám stb.) és felhasználói adataidat az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját reklámcéljainkra használjuk fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!

Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az általad előzetesen megtett, határozott beleegyezés után kerülhet sor.

1. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?

a. név nélküli adatok

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógéped konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítjük azokat az internet-oldalakat, ahonnan eljutottál hozzánk, és azokat is, amelyeket nálunk látogattál valamint a látogatás idejét és időtartamát. Személyedre, felhasználói profilodra ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Te, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészésed nem követjük nyomon.

b. feldolgozásra kerülő személyes adatok

Megrendelésnél, hírlevél feliratkozásnál kérjük személyes adataidat. Ezek az egyetlen olyan személyes adatok amelyeket feldolgozunk.

2. Milyen célból kérjük személyes adataid?

Személyes adataidat azonosításod érdekében kérjük, és az ajándék tanulmányok, információs anyagok elküldéséhez illetve a megrendelés lebonyolításához használjuk fel. A hírlevelünkre való feliratkozáskor adataid hírlevél listánkon rögzítjük.

3. Mikor kérjük személyes adataid?

Személyes adatait a megrendelés, ill. a hírlevélre való feliratkozáskor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat.

4. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Adataid munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor a Te ügyedet dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályzott esetekben kerülhet sor.

5. Milyen jogai vannak a felhasználónak a személyes adatok tekintetében?

Felhívjuk figyelmed az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaidra különös tekintettel:

a. Tájékozódási jog

Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogodban áll az általunk rögzített adataidról felvilágosítást kérni.

b. Ellenvetési jog

Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogod van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.

c. Helyesbítés, törlés, korlátozás

Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogodban áll adataid reklám, piac- vagy közvélemény-kutatás céljából történő használatát korlátozni.

6. Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?

Biztosítunk, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adataidat védjük.

7. Kapcsolat

Amennyiben kérdésed van Cserháti Gabriella egyéni vállalkozó adatvédelmével kapcsolatban, fordulj adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki felvetésed vagy panaszod esetén szívesen áll rendelkezésedre.

A mioma.hu használatából eredő kockázatot Te viseled. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Cserháti Gabriella ev fenntartja magának a jogot hogy bármikor előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a honlapon található információkat.

Cserháti Gabriella ev. nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

Cserháti Gabriella ev. nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat.

Cserháti Gabriella ev nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Linkek más webhelyek

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében az Cserháti Gabriella ev. különböző linkeket kínál további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérem, ellenőrizd azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni szeretnél.

Cookie-k

Ez a honlap egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el számítógéped merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. Például, a szerverünk be tud állítani egy olyan sütit, amelynek segítségével nem kell többször is megadnod jelszavad, amikor Honlapunkat kívánod meglátogatni. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítanak. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet Cserháti Gabriella ev. közvetlenül begyűjt, az az általad önkéntesen megadott információ.

Módodban áll engedélyezni vagy elutasítani a sütiket. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngésződ beállításainak módosításával elutasíthatod ezeket, illetve, amennyiben szeretnéd, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphatsz. Kérem, amennyiben többet szeretnél megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánod süti beállításaid, tekintsd meg Internetes böngésződ utasításait vagy segítő képernyődet. Amennyiben úgy döntesz hogy a sütiket elutasítod előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudod majd teljes egészében kihasználni.

Módosítások

Alkalmanként módunkban áll megváltoztatni jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Amennyiben lényegbevágó változtatást hajtunk végre, ezekről értesítést is közölhetünk honlapunkon. Szeretnénk javasolni, hogy időnként tekintsd át újra Adatvédelmi Nyilatkozatunkat annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kaphass arról, milyen módon próbáljuk megvédeni az általunk begyűjtött személyes azonosító információkat. Honlapunk folyamatos használatával elfogadod Adatvédelmi Nyilatkozatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.

1 hozzászólás
  1. Sebestyén Szilvia megjegyzése

    Nagyon örülök annak hogy a makrobiotika tudományának segítségével történő felépülési lehetőségről írnak. Üdvözlettel: Sebestyén Szilvia, Első Magyar Makrobiotika Intézet alapítója és vezetője http://www.makrobio.hu, makrobiotika@gmail.com 20/245 4674, 06 1 256 7731

Írjon választ!

Emailcíme mások számára nem látható

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás